REALIS Charity

Een mooiere wereld creëren start bij jezelf. Dat is ook het devies van REALIS – want we staan voor veel meer dan enkel vastgoedbeleggingen. Door de ondersteuning van goede doelen tracht REALIS ook z’n steentje bij te dragen aan enkele mooie initiatieven. Naast onze toewijding in de wereld van wonen en vastgoedbeleggingen, steunen we de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming, de organisatie Kamiano die zich inzet voor de minderbedeelden uit onze maatschappij en Live and Give, ter ondersteuning van een weeshuis in Vietnam.

Omdat we voor meer staan dan enkel slimme vastgoedbeleggingen, schenkt REALIS een mooi bedrag aan elk project. Ook u kan vrijblijvend uw steun betuigen aan onderstaande projecten door uw bijdrage te leveren op de onderstaande rekeningnummers, met een duidelijke vermelding van de organisatie bij. Samen met REALIS kan u het verschil maken!

                         

Tijdens de opening van het nieuwe REALIS kantoor te Antwerpen op 9 oktober 2014, werden de cheques aan de drie goede doelen overhandigd.

 

VLAAMSE VERENIGING VOOR DIERENBESCHERMING

De Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming kende de laatste jaren een sterke evolutie onder impuls van een steeds groter wordende nood aan dierenwelzijn. Desondanks moet de organisatie het stellen zonder overheidssteun. Om kwalitatief toezicht te blijven houden, is het belangrijk om een goed functionerende dierenophaaldienst te hebben. Het gaat hier om alle inspecteurs, jeugdbrigades en andere helpers die, dag in, dag uit, het welzijn van de dieren op de eerste plaats zetten.

Meter van het project bij REALIS is Myriam Eerlingen die met haar grote liefde voor dieren zich graag wil engageren in de strijd tegen dierenverwaarlozingU kan ook zelf uw bijdrage storten op het onderstaand rekeningnummer met als betalingsreferentie ‘VVDB’: BE81 0015 2152 5024, BIC begunstigde: GEBABEBB. Website: www.vvdb.be 
 

 KAMIANO

Sinds 1994 staat de organisatie Kamiano in voor het welzijn van de minderbedeelden in onze maatschappij. De organisatie staat hen bij op het vlak van acute opvang en begeleiding, ontbijt en lunch, administratieve hulp, medische eerstelijnszorg, douches, enz...

Initieel met één avond in de week, maar nadien evolueerde dit snel door de toenemende noodzaak aan een goede ondersteuning, naar elke dag van de week. Een kleine groep van professionelen en een aanzienlijk aandeel vrijwilligers dienen deze evolutie in het aantal behoeftigen in goede banen te leiden.

REALIS sponsort 250 maaltijden. Indien u zelf ook een gift wenst te doen, kan u genieten van een fiscaal voordeel vanaf € 40. Uw bijdrage kan gestort worden op het onderstaand rekeningnummer met als betalingsreferentie ‘Kamiano’: BE81 0015 2152 5024, BIC begunstigde: GEBABEBB. Website: www.santegidio.be/kamiano1

 

 LIVE AND GIVE

Live and Give ondersteunt tal van projecten van de nonnen van Saint Paul in Pleiku. Pleiku is een dorp in Vietnam dat een weeshuis huisvest voor kansarme kinderen. Naast het helpen van de kinderen, worden er ook verschillende nevenactiviteiten georganiseerd die de levenskwaliteit spectaculair doet toenemen. Het gaat hier om scholing, welzijn en algemene ondersteuning die de weesjes van Pleiku een kans geven op een nieuw en gelukkig leven.

Peter van het project bij REALIS is Peter Vanmaldeghem. U kan zelf ook uw bijdrage leveren en het weeshuis in Pleiku steunen door te storten op het onderstaand rekeningnummer met als betalingsreferentie ‘Liveandgive': BE81 0015 2152 5024, BIC begunstigde: GEBABEBB. Website: www.liveandgive.eu

 

REALIS, Scheldestraat 9 - 2000 Antwerpen, E-mail: contact@realis.be, Ondernemingsnummer: BE 0477 138 149
Copyright © 2014 REALIS. Alle rechten voorbehouden. Vrijwaringsbeding.