Investeren in zorgvastgoed biedt naast mooie toekomstperspectieven ook interessante fiscale voordelen. Die werden ingevoerd door de fiscus om erkende assistentiewoningen interessanter te maken voor investeerders en zo de stijgende vraag naar zorgvastgoed het hoofd te bieden.

De belangrijkste fiscale voordelen van een erkende assistentiewoning:

 • Verlaagd btw-tarief van 12% i.p.v. 21% en jaarlijkse vrijstelling van onroerende voorheffing
  Voorwaarden:
  • U moet de erkende assistentiewoning ‘op plan’ of ‘nieuw’ kopen (dit is zo tot 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar van eerste gebruikname)
  • De assistentiewoning moet tot een aangemelde én erkende groep van assistentiewoningen behoren. De erkenning door het Gewest is immers noodzakelijk om te kunnen genieten van de fiscale voordelen. Bovendien schuilt in de erkenning ook een heus kwaliteitslabel, want er moet aan heel wat voorwaarden en (hoge) eisen voldaan worden om de erkenning te verkrijgen. Voor Vlaanderen wordt de erkenning door het Vlaamse Gewest gecontroleerd, voor Wallonië door het Waalse Gewest. In Brussel hangt het dan weer af van de voertaal in de voorziening. Nederlandstalige voorzieningen worden door de Vlaamse gemeenschap erkend, Franstalige door de Waalse gemeenschap. Tweetalige assistentiewon inggroepen ontvangen de erkenning via de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
  • De assistentiewoning moet ter beschikking gesteld worden aan een erkend beheerder.
  • De assistentiewoning moet gedurende min. 15 jaar als ouderenvoorziening en dus als deel van een erkende assistentiewoninggroep gebruikt worden. Nodige bewijsstukken: stedenbouwkundige vergunning, basisakte, verkoopakte, overeenkomst tussen koper en erkende beheersinstantie…
  • Max. 25% van het totale aantal assistentiewoningen mag aan huurders aangeboden worden die jonger zijn dan 65 jaar. Dit kunnen bijvoorbeeld rolstoelgebruikers zijn of personen met een fysieke beperking die wel alleen kunnen wonen, maar hier en daar wat ondersteuning nodig hebben.
 • Notariskosten – nalatenschap
  Bij eigendomsrecht
  Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een gewoon appartement/huis en een erkende assistentiewoning. De langstlevende echtgenoot erft het vruchtgebruik, de erfgenamen erven de naakte eigendom. Erfgenamen erven dus het volledige pakket, incl. woonrecht.