Hoe maak ik de berekening van het nettorendement van mijn vastgoed?

Bij REALIS herkent u elk project aan het RIS-label, een garantie voor kwaliteit, veiligheid én zorgeloosheid. Wilt u nóg zekerder zijn van de opbrengst van uw vastgoed? Onder het motto 'bezint eer ge begint' komt u hieronder te weten hoe u het nettorendement van uw investering eenvoudig kunt berekenen. Vastgoed is een termijninvestering. U bekijkt het rendement ervan dus het best op langere termijn. Hierbij houdt u niet enkel rekening met de kosten van de investering, maar uiteraard ook met de huuropbrengsten. Denk ook aan de indexatie en kies voor een project waar indexatie gegarandeerd plaatsvindt, want hierdoor gaan uw huurinkomsten omhoog en gaat u de inflatie tegen.

Concrete berekening

Wanneer men de jaarlijkse opbrengst van het vastgoed gaat bekijken in verhouding met de oorspronkelijke investering kan men het rendement van de aankoop berekenen. Totale investering = aankoopprijs + aankoopkosten

Hierbij vergelijkt men eenvoudigweg de jaarlijkse huuropbrengsten van het goed t.o.v. de totale aankoopprijs ervan, incl. alle kosten. = 12 x maandelijkse opbrengst / (aankoopprijs + aankoopkosten)

Waar men voor het brutorendement enkel rekening zal houden met de jaarlijkse inkomsten, worden ter berekening van het nettorendement eerst ook nog eens de jaarlijkse kosten in mindering gebracht van deze inkomsten. = 12 x maandelijkse opbrengst – jaarlijkse kosten / (aankoopprijs + aankoopkosten)

Men kan het rendement zowel berekenen op de totale aankoopprijs van de woning of appartement, maar net zo goed kan men dit doet, bij een gefinancierde aankoop, op de eigen inbreng die men voorzien heeft. Zo verkrijgt men het rendement op basis van de eigen middelen die men heeft moeten voorzien bij de aankoop en waar men dus niet meer vrij over kan beschikken.

Bij een rendementsberekening op basis van de eigen inbreng moet uiteraard de interestlast worden opgeteld bij de totale kost om tot een correcte berekening te kunnen komen, maar het rendement zal wel hoger liggen omdat het deel dat de bank heeft gefinancierd geen onderdeel zal uitmaken van de volledige aankoopkost. Dit bedrag heeft de bank immers voorzien en is de investeerder niet kwijt.

Voorbeeldberekening kosten

Berekening kosten vastgoed

Voorbeeldberekening opbrengsten

Berekening opbrengsten vastgoed

Heeft u nog vragen omtrent de berekening van het nettorendement of wenst u dit uitgebreider vrijblijvend te bespreken? Dan kan u terecht bij de vastgoedspecialist REALIS, met 24 jaar ervaring.

Bel gratis naar 0800 92 000 of vul onderstaand formulier in.

Indien u problemen heeft met het verzenden van bovenstaand formulier, klik hier.

1 Berekening op basis van indexatiecijfer 1,60 (gemiddelde van de laatste 10 jaar) 2 Verhuur en beheer aan commissie van 10% 3 Inschatting van onroerende voorheffing 4 Simulatie van kost voor syndicus en aandeel blokpolis 5 Louter indicatieve inschatting van de (gemiddelde) intrestlast.