Stap 1: Hoeveel kost een vastgoedinvestering?

Bij REALIS herkent u elk project aan het RIS-label, een garantie voor kwaliteit, veiligheid én zorgeloosheid. Wilt u nóg zekerder zijn van de opbrengst van uw vastgoed? Onder het motto 'bezint eer ge begint' komt u in deze reeks te weten hoe u het nettorendement van uw belegging eenvoudig kunt berekenen. In deel 1 brengen we samen met u in kaart hoeveel het vastgoed u in eerste instantie zal kosten. U moet in België namelijk rekening houden met enkele kosten die bovenop de aankoopprijs komen.

AANKOOPKOSTEN BIJ NIEUWBOUW OF VERNIEUWBOUW

1. AANKOOPPRIJS

2. AANSLUITING VAN NUTSVOORZIENINGEN ZOALS ELEKTRICITEIT, GAS EN WATER

3. BTW

In België betaalt u bij aankoop van nieuwbouwvastgoed altijd belasting over toegevoegde waarde. Het percentage van de verkoopprijs dat u aan btw betaalt, bedraagt gewoonlijk 21% of 12%, afhankelijk van het type vastgoed dat u koopt, al bestaan er ook enkele uitzonderingstarieven voor specifieke situaties. Afhankelijk van het project wordt de prijs al dan niet opgedeeld in een grondwaarde en een constructiewaarde. Een bewuste opsplitsing, want op de grondwaarde betaalt u enkel 10% registratierechten in Vlaanderen en 12,5% in Brussel en geen btw, op de constructiewaarde betaalt u wel btw.

4. VERKOOPRECHTEN (REGISTRATIERECHTEN)

Bij aankoop dient u de verkoopovereenkomst of notariële akte te laten registreren. Afhankelijk van het gewest waarin het vastgoed zich bevindt, betaalt u een bepaald percentage aan verkooprechten – in de volksmond ook wel registratierechten genoemd. Deze rechten zullen uiteraard enkel verschuldigd zijn wanneer in het project met een opgesplitste verkoop tussen grond en constructie wordt gewerkt, anders zal er enkel btw gerekend worden op de totaliteit. U hoeft in dat geval geen afzonderlijke registratierechten te betalen.

In Vlaanderen betaalt men bij nieuwbouw 10% verkooprechten op het grondaandeel, in Brussel betaalt men dan weer 12,5%. Op de eerste schijf van € 175.000, betaalt u bij onroerend goed in Brussel echter geen rechten, wat neerkomt op een besparing van € 21.875. Ook voor bouwgrond geldt een vrijstelling van € 87.500, wat een besparing van € 10.937,50 oplevert.

5. NOTARISKOSTEN

Bij een aankoop van vastgoed in volle eigendom komen er ook notariskosten kijken:

  • Notariële akte: de kosten die u betaalt voor officiële bezegeling van de verkoop. Hierbij betaalt u voor opzoeking en opmaak van bepaalde documenten, volledig afhankelijk van uw persoonlijk dossier. De meest courante kosten gekoppeld aan de verkoop zijn o.a. kadastrale, stedenbouwkundige, fiscale en hypothecaire opzoekingen, bodemattest, aangetekende melding van verkoopoverdracht bij verschillende overheden, neerlegging bij hypotheekkantoor...
  • Basisakte: wordt opgemaakt wanneer het aangekochte goed deel uitmaakt van een appartementsgebouw of geheel met gemeenschappelijke delen. In se is dit geen effectieve notariskost, maar hij wordt wel bij de notaris afgerekend. In de basisakte wordt beschreven waaruit het eigendom bestaat en welke gemeenschappelijke delen daaraan gekoppeld zijn. De akte bepaalt dus de eigendomsrechten van de afzonderlijke medeeigenaars, i.e. hun aandeel in de gemeenschappelijke delen. Er komt in de basisakte ook een gemotiveerd verslag van een notaris, landmeter, architect of makelaar waarin de locatie, bestemming, nettovloeroppervlakte van de privatieve delen, enz. worden bepaald.
  • Ereloon zoals bepaald door de overheid, vermeerderd met de btw.

6. HYPOTHEEKAKTEKOSTEN EN DOSSIERKOSTEN

In het geval dat u voor uw vastgoedinvestering een lening aangaat, dient u aan de bank hypotheek- en dossierkosten te betalen. Aangezien die door de banken zelf bepaald worden, kunt u dit best daar even navragen. Vergeet ook niet dat bij een financiering met vestiging van een hypotheek kosten verschuldigd zijn voor de opname van de financiering in een notariële akte. Hier zullen dus ook notariskosten en registratierechten verschuldigd zijn.

Wist u dat...
u de notariskosten per dossier zelf kunt berekenen op www.notaris.be?

AANKOOPKOSTEN BIJ BESTAAND VASTGOED

1. AANKOOPPRIJS

2. VERKOOPRECHTEN (REGISTRATIERECHTEN)

Bij aankoop dient u de verkoopovereenkomst of notariële akte te laten registreren. Afhankelijk van het gewest waarin het vastgoed zich bevindt, betaalt u een bepaald percentage aan verkooprechten. Sinds de uniformisering van de verkooprechten in juni 2018 betaalt men in Vlaanderen op een aankoop van bestaand vastgoed 7%. Het oude systeem met een groot beschrijf (10%) en een klein beschrijf (5%) vervalt voor de aankoop van een gezinswoning, maar enkel voor wie het vastgoed binnen de twee jaar als gezinswoning zal betrekken en dit ook zijn enige vastgoed in zijn bezit is. Wie een woning van minder dan € 200.000 koopt of € 220.000 in de Vlaamse rand van Brussel of Vlaamse kernsteden, krijgt bovendien een ‘korting’ – abattement – van € 5.600. Wie het vastgoed als opbrengsteigendom aankoopt of al een onroerend goed bezit, betaalt 10%, zoals dat vroeger ook was. In Brussel betaalt men dan weer 12,5% registratierechten. Op de eerste schijf van € 175.000, betaalt u bij onroerend goed echter geen rechten, wat neerkomt op een besparing van € 21.875. Ook voor bouwgrond geldt een vrijstelling van € 87.500, wat een besparing van € 10.937,50 oplevert.

3. NOTARISKOSTEN

Bij een aankoop van vastgoed in volle eigendom komen er ook notariskosten kijken:

  • Notariële akte: de kosten die u betaalt voor officiële bezegeling van de verkoop. Hierbij betaalt u voor opzoeking en opmaak van bepaalde documenten, volledig afhankelijk van uw persoonlijk dossier. De meest courante kosten gekoppeld aan de verkoop zijn o.a. kadastrale, stedenbouwkundige, fiscale en hypothecaire opzoekingen, bodemattest, aangetekende melding van verkoopoverdracht bij verschillende overheden, neerlegging bij hypotheekkantoor...
  • Ereloon zoals bepaald door de overheid, vermeerderd met de btw.

4. HYPOTHEEKAKTEKOSTEN EN DOSSIERKOSTEN

In het geval dat u voor uw vastgoedinvestering een lening aangaat, dient u aan de bank hypotheek- en dossierkosten te betalen. Aangezien die door de banken zelf bepaald worden, kunt u dit best daar even navragen. Vergeet ook niet dat bij een financiering met vestiging van een hypotheek kosten verschuldigd zijn voor de opname van de financiering in een notariële akte. Hier zullen dus ook notariskosten en registratierechten verschuldigd zijn.

TIP
Laat u zeker goed informeren over welke kosten al inbegrepen zijn in de verkoopprijs en welke niet. Dit is anders per project en promotor.

Wist u dat...
Wie zijn (gezins)woning binnen de vijf jaar energetisch renoveert, slechts 6% verkooprechten betaalt. Hierbij moet het gaan om de isolatie, verwarming, koeling of luchtcirculatie van 75% van de buitenschil van de woning.